เตาชีวมวล
People Who Liked This Video Also Liked

Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 1KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 1KW
เตาชีวมวลขนาดใหญ่ 20 นิ้ว  CG-50 ใช้งานอุตสาหกรรมครัวเรือน
เตาชีวมวลขนาดใหญ่ 20 นิ้ว CG-50 ใช้งานอุตสาหกรรมครัวเรือน
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ

Did this video help you?

สมชาย รักษ์ไทย: ได้เวลาพัฒนาให้มันดีและมีประสิทธิภาพแล้วนะครับท่าน???

bunyang klinhom: ชอบมากเลยครับดูได้ต่อเนื่อง

Wullop Khin: รายการนี้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย.... __________ ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง_____________ ขอบคุณครับ

suksan fongthong: ผมได้ทดลองผลิตใช้เองแล้วเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์..ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

เกษตรศาสตร์ นำไทย: ^^

สมชาย รักษ์ไทย: ดีครับมีประโยขน์มากเลย ขอบพระคุณมากครับ

johnsan namwong: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ ผมอยู่ มก.ฉกส. ขออนุญาตินำไปเผยแพร่และผลิตใช้เองน่ะครับ

jaroon loppue: สุดยอดจริง ๆๆ
Rating:
เตาชีวมวล 5 out of 5

Featured Video

How To Unclog Your Drain


เตาชีวมวล