เตาชีวมวล
People Who Liked This Video Also Liked

Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 2KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 2KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 600KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 600KW
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ

Did this video help you?

สมชาย รักษ์ไทย: ได้เวลาพัฒนาให้มันดีและมีประสิทธิภาพแล้วนะครับท่าน???

bunyang klinhom: ชอบมากเลยครับดูได้ต่อเนื่อง

Wullop Khin: รายการนี้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย.... __________ ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง_____________ ขอบคุณครับ

สุขสันติ์ ฟองทอง: ผมได้ทดลองผลิตใช้เองแล้วเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์..ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

เกษตรศาสตร์ นำไทย: ^^

สมชาย รักษ์ไทย: ดีครับมีประโยขน์มากเลย ขอบพระคุณมากครับ

johnsan namwong: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ ผมอยู่ มก.ฉกส. ขออนุญาตินำไปเผยแพร่และผลิตใช้เองน่ะครับ

jaroon loppue: สุดยอดจริง ๆๆ
Rating:
เตาชีวมวล 5 out of 5

Featured Video

How To Unclog Your Drain


เตาชีวมวล