เตาชีวมวล
People Who Liked This Video Also Liked

Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
Reviewเตาชีวมวลของตาจ้อน
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 12KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 2KW
โรงไฟฟ้าราคาถูกจากเตาแก๊สชีวมวล 2KW
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ
เตาชีวมวลฟืนไร้ควันพลังแรงสุดๆ
เตาชีวมวล
เตาชีวมวล

Did this video help you?

สมชาย รักษ์ไทย: ได้เวลาพัฒนาให้มันดีและมีประสิทธิภาพแล้วนะครับท่าน???

bunyang klinhom: ชอบมากเลยครับดูได้ต่อเนื่อง

Wullop Khin: รายการนี้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย.... __________ ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง_____________ ขอบคุณครับ

สุขสันติ์ ฟองทอง: ผมได้ทดลองผลิตใช้เองแล้วเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์..ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

เกษตรศาสตร์ นำไทย: ^^

สมชาย รักษ์ไทย: ดีครับมีประโยขน์มากเลย ขอบพระคุณมากครับ

johnsan namwong: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ ผมอยู่ มก.ฉกส. ขออนุญาตินำไปเผยแพร่และผลิตใช้เองน่ะครับ

jaroon loppue: สุดยอดจริง ๆๆ
Rating:
เตาชีวมวล 5 out of 5

Featured Video

How To Unclog Your Drain


เตาชีวมวล